Projectmanager woningpas
Vlaams Energieagentschap

Tine Vande Casteele studeerde burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit van Gent. Ze is sinds 2003 als ingenieur actief bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Tot 2015 werkte ze mee het beleid uit rond energieprestatie en binnenklimaat voor nieuwbouw en renovaties, en werkte ze aan de erkenningsregeling voor verslaggevers. Sinds 2016 neemt ze de projectleiding op rond de woningpas, waarbij verschillende Vlaamse entiteiten een digitaal paspoort voor de woning willen ontwikkelen. In dit kader werkt ze ook mee aan Europese initiatieven hierrond. 

15:30 - 16:30
Break-out sessie

15
Geo-informatie: ligging, ligging en nog eens ligging

Digitalisering

Ligging, ligging en nog eens ligging… Elke vastgoedprofessional kent het belang van de 3 L’s ondertussen wel. Vandaag kan je een beroep doen op heel wat betrouwbare, nauwkeurige en up-to-date objectieve geo-informatie. We werpen een blik op de laatste innovaties op dit vlak vanuit de vastgoedsector, de overheid en de private sector. Binnen CIB Vlaanderen lopen een aantal initiatieven om geo-informatie op een efficiënte manier te kunnen opvragen en verwerken in het compromis. Naast Geopunt ondersteunt de Vlaamse overheid andere diensten die nuttige vastgoedinformatie bevatten zoals de woningpas, omgevingsvergunning, … En ook vanuit de private sector worden allerlei producten en diensten ontwikkeld, zoals 3D-modellen en warmtebeelden. Na deze break-out sessie kan je de locatie van een onroerend goed nog beter bepalen.