Marieke Wyckaert werd in 1984 licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en behaalde in 1985 een Master of Laws diploma aan de University of Berkeley. Ze behaalde haar doctoraat aan de KU Leuven in 1994. Sinds 2001 is ze advocaat-vennoot bij Eubelius, waar ze zich toelegt op vennootschaps- en financieel recht. Ze doceert daarnaast vennootschapsrecht aan de KU Leuven en was tussen 2011 en 2017 lid van de raad van toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA). Sinds 2016 is ze voorzitter van de Federatie van Vrije Beroepen. Daarnaast is Marieke lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue Pratique des Société en schrijft ze regelmatig bijdragen over het Belgisch vennootschaps- en financieel recht. Ze is ook actief in het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Workshop

4.
Vennootschapsrecht 2.0 en de gevolgen voor je kantoor

Op 20 juli 2017 keurde de federale ministerraad het wetsontwerp voor de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goed. Verwacht wordt dat het nieuwe vennootschapsrecht in de loop van 2019 stapsgewijs in werking zal treden. Er is ook een belangrijk fiscaal luik aan verbonden. De wetgeving heeft gevolgen voor iedereen die samenwerkt. Twee experten schetsen de impact van de voorgestelde wijzigingen op de dagelijkse samenwerking in een vennootschap. Hierbij hebben ze aandacht voor de typische kenmerken van de vastgoedsector.