Pedro Pattijn

Pedro Pattijn

Director innovation & sustainability - Ingenium

Pedro Pattijn studeerde af in 1997 aan KUL als burgerlijk werktuigkundig- elektrotechnisch ingenieur, optie energietechnieken. Hij is reeds 18 jaar werkzaam bij Ingenium, een studie- en adviesbureau voor technische installaties en energievoorziening van de bebouwde omgeving, waar hij de rol van kennis-, innovatie- en kwaliteitsverantwoordelijke vervult. Daarnaast is Pedro ook bestuurslid bij ODE (organisatie van duurzame energie), warmtenetwerk Vlaanderen en OVED (organisatie van energiedeskundigen). Hij heeft diverse nieuwbouw appartementprojecten begeleid van ontwerp tot realisatie. Daarnaast heeft hij ook diverse studies uitgevoerd voor bestaande gebouwen voor renovatie en energetische optimalisatie.

Linkedin