Stijn Baert

Stijn Baert

Professor Arbeidseconomie - Universiteit Gent

Stijn Baert studeerde burgerlijk ingenieur en economische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij behaalde in 2013 zijn doctoraat in de economische wetenschappen, handelend over succesfactoren in de overgang van school naar werk. Sinds oktober 2015 is hij professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent. Hij is tevens een internationaal expert inzake discriminatie op de arbeidsmarkt en weegt op het maatschappelijk debat omtrent arbeidsmarktgerelateerde thema’s.

Stijn Baert is een van de zes onafhankelijke experts die in het relancecomité de Vlaamse Regering bijstaat naar aanleiding van de coronacrisis.

Linkedin