Sessie - 10:35 - 11:35

Het nieuwe goederenrecht: de impact voor elke vastgoedprofessional 

Sprekers

Met de wet van 4 februari 2020 werd het goederenrecht hervormd. Deze hervorming heeft een belangrijke impact op vele aspecten van het vastgoedrecht.  In het eerste deel van deze break-out sessie gaan we o.m. in op enkele overkoepelende regels die je in het oog moet houden bij de verkoop van vastgoed of de vestiging van zakelijke rechten. In een tweede deel zoomen we in op enkele nieuwigheden inzake de verkrijgende verjaring, zoals zakelijke rechten eigendom en erfdienstbaarheden. We bekijken ook de nieuwe regels rond de beëindiging van vrijwillige mede-eigendom. Tot slot worden ook enkele nieuwigheden rond erfdienstbaarheden toegelicht, zoals de versoepelde mogelijkheid om erfdienstbaarheden, die nutteloos zijn geworden, af te schaffen.