Sessie - 12:05 - 13:05

Thuiswerk in de anderhalvemetersamenleving

Sprekers

Tijdens de lockdown dit voorjaar moest iedereen willens nillens in zijn eigen kot aan de slag, en zo werd thuiswerken, of PTOW (plaats- en tijdsonafhankelijk werken) plots de norm. Maar blijft dit ook zo? Tijdens deze workshop ontkracht een multidisciplinair panel enkele hardnekkige vooroordelen van thuiswerken, maar legt ze ook een paar pijnpunten bloot, zodat je achteraf zelf de mix kan maken die (thuis) werkt voor je team en je bedrijf.